Domů » Spekulace, Zajímavosti, Konspirační teorie

Obsah

Ostatní

10 nejčtenějších

Napište nám

captcha

Taky vás něco hodně štve?

Mrkněte na nový, rozjíždějící se blog, který se na svět dívá zcela bez skrupulí.
Kategorie: Spekulace, Zajímavosti, Konspirační teorie

Chemtrails

Chemtrails

Určitě už každý z nás viděl na obloze prolétající letadlo, za kterým se tvoří kratší nebo delší bílá čára, která se za pár vteřin rozplyne. Tato čára vzniká kondenzací vodní páry při přeletu letadla. Říká se tomu kondenzační stopa, nebo anglicky "contrail". Pozornému oku některých lidí však neušla skutečnost, že některé stopy za letadly se jednoduše nerozplynou, ale zůstanou na obloze i několik hodin. Tyto se nazývají "chemtrails", nebo ve volném překladu jakési "chemické stopy". Oficiální překlad tohoto slova do češtiny (ale i do mnoha dalších jazyků) zatím nebyl uskutečněn, proto je tento fenomén ve světě najznámnější pod označením Chemtrails. Proč právě chemické stopy? V následujícím článku se to pokusíme vysvětlit.


Chemtrails je relativně novým fenoménem, ​​který můžeme pozorovat prakticky po celém světě (a v hojném počtu i u nás a na Slovensku). Během uplynulých pár let badatelé, hlavně ze Spojených států a z Kanady, sbírali fotografie a výpovědi očitých svědků, týkající se tohoto rozšířeného fenoménu probíhajícího nad našimi hlavami. Většina pozorovatelů souhlasí s tím, že se za tímto fenoménem skrývá něco znepokojující, ba až hrozivé. Stejně každý z nás, kdo alespoň trochu podlehl přirozené lidské zvědavosti, vypnul TV a vyšel se podívat ven na oblohu, mohl zmiňované úkazy pozorovat na vlastní oči. Vzhledem k tomu, že se o chemtrails v oficiálních kruzích zatím mlčí, momentálně nevíme přesný účel, ani rozsah tohoto fenoménu. 

Chemtrails totiž nejsou běžnými kondenzačními stopami, které zůstávají za letadlem. Přestože prvních pár vteřin vypadají při pohledu ze země úplně stejně, je možné mezi nimi pozorovat značné odlišnosti. Běžné kondenzační stopy se skládají z maličkých a křehkých ledových krystalů, které se zformují přeletem letadla ve výšce nad 9,5 km. Ve výšce menší než 9,5 km se tato stopa za letadly nevytváří. Běžná kondenzační stopa při pohledu ze země vypadá jako tenoučká bílá čára, která se za pár vteřin rozplyne. Na druhé straně, chemtrails jsou čáry, které můžeme na obloze pozorovat i několik hodin po přeletu letadla. Postupně se rozšiřují a řídnou, ale nemizí.

První výzkumy ohledně chemtrails uskutečnil v roce 1997 profesionální žurnalista William Thomas, který v té době pracoval pro Environment News Service. Od té doby se, zejména na internetu, objevilo bezpočet internetových stránek, které přinášely různá vysvětlení a různé teorie pro fenomén chemtrails.

Co tedy tyto záhadné stopy na obloze jsou? Bohužel, jak to už na naší planetě zvané Země bývá zvykem, lidé kteří hledají skutečnou pravdu o tom, co se vlastně nad našimi hlavami děje, dostávají jen odmítavé, nebo žádné odpovědi od odpovědných úřadů nebo vlád. I proto se o významu a účincích chemikálií denně rozprašovaných na obloze jen spekuluje. Existuje několik teorií. Asi nejznámější z nich je teorie o změně počasí a atmosféry, kterou většina odborníků považuje za nejvíce pravděpodobnou. Domnívají se, že chemikálie jsou využívány ke změně chemického složení atmosféry, což může mít za následek ovlivňování počasí v konkrétních zemích. Ačkoliv se v tomto případě nemusí jednat o vyloženě špatný záměr, otázkou zůstává, proč o tom kompetentní mlčí? Neméně známou teorií je i teorie o boji proti globálnímu oteplování. Podle držitele Nobelovy ceny, Paula Crutzena, je tato chemická látka rozprašovaná do atmosféry pro to, aby zmírnila účinky takzvaného skleníkového efektu. Pokud se ohlédneme za bizarnějšími výklady chemtrails, můžeme narazit na teorie, jako je smyslové ovlivňování obyvatelstva, biologická válka či mimozemské experimenty.

Jsou chemtrails škodlivé?

Podle mnohých indicií ano. První analýzu provedl ještě ještě v roce 1997 zmiňovaný William Thomas. Podle jeho výzkumů, látky vypouštěné do atmosféry obsahují řadu toxických patogenů, mezi nimi i mykoplasmat. Další osobou, která se zabývala škodlivostí chemtrails byl dr. Stephen D. McKay. Ten pracoval jako poradce u více projektů. Tvrdí, že chemtrails se používají na blokování slunečních paprsků dopadajících na zem, což má zmírnit efekt globálního oteplování. Obsahují ale toxické prvky, jako kysličník hlinitý, baryum a další škodlivé prvky.

Právě zvýšené množství barya a kysličníku hlinitého se našly v pitné vodě v oblastech s nejčastějším výskytem chemtrails. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že široké spektrum "novodobých" chorob, jako Alzheimer, astma, různé alergie, nemoci dýchacích cest, únava, či deprese jsou důsledkem toxikace organismu těmito škodlivými látkami, které na zem spadnou ve formě srážek a defacto se k nám dostávají ve všem, co konzumujeme. V dnešní době trpí některou ze zmíněných poruch více než 70% obyvatelstva. V této souvislosti se dokonce objevují odvážné tvrzení, že chemtrails slouží, nebo pomáhají k takzvané depopulaci obyvatelstva neboli tajném programu, jehož účelem je "prosít" přelidněnou zemskou populaci.

Podle analýz, které jsou dostupné na internetu, látky obsahují kromě výše uvedených v menším množství i následující prvky (jedná se o neověřené informace):

Etylen dibromid (vzácně označovaný také jako etylbromid nebo dibromethan) - je látka, která byla v roce 1984 zakázána. Je rakovinotvornou palivovou přísadou a uvádí se, že kdysi byl používán pro účely vytváření oblačnosti. V lidském těle způsobuje narušení centrálního nervového systému a otok plic. Je extrémně dráždivý pro dýchací cesty.

Enterobacteriaceae - zahrnuje E.coli a salmonelu, které jsou na vině v případě otravy jídlem.

Serratia marcescens - nebezpečný patogen, který může způsobit zápal plic. V souvislosti s tímto se nabízí připomenout, že armáda v roce 1950 provedla touto látkou postřik nad San Franciscem, aby si vyzkoušela účinnost biologického teroristického útoku. Hned po tom došlo k vypuknutí epidemie zápalu plic, při níž zemřel jeden člověk (více informací o těchto experimentech na stránce Canadian Security Intelligence Service).

Streptomyces - je látka používaná k výrobě většiny antibiotik používaných v lidské a veterinární medicíně, ale i k výrobě farmakologických aktivních metabolytů, čili látek, které oslabují imunitu.

Štěpný enzym - je používán ve výzkumných laboratořích k rozdělování a kombinování DNA. Tento enzym rozdělí DNA a umožní, aby do ní mohly být vloženy požadované segmenty.

Projekt Cloverleaf

Projekt Cloverleaf (projekt čtyřlístek), je údajně tajným projektem leteckých společností ve Spojených státech. Na veřejnost se tyto informace dostaly prostřednictvím výpovědí leteckého manažera a mechanika nejmenované americké letecké společnosti, kteří z pochopitelných důvodů chtěli zůstat v anonymitě. Podle jejich informací se tento projekt realizuje již několik let. Jejich znalosti sahají do roku 1998:

"Řekli nám, že vláda bude naší letecké společnosti (ale věřím, že i ostatním) platit za vypouštění nějaké chemikálie z našich civilních letadel. Když jsme se zeptali, o jaké chemikálie jde a proč je budeme rozprašovat, řekli nám, že tato informace je přístupná pouze osobám, které to potřebují vědět a my se nenacházíme v tomto stupni. Tvrdili, že chemikálie jsou neškodné a musí být rozprašované za každou cenu. Na otázku, proč se tyto chemikálie nerozprašují vojenskými letadly nám řekli, že nemají k dispozici takové množství vojenských letadel, aby bylo možné chemikálii vypouštět v takovém množství, v jakém je třeba. To je důvod, proč vznikl celý projekt Cloverleaf, který měl umožnit, aby se na vypouštění těchto chemikálií do atmosféry podíleli i civilní letadla ".

Hodnověrnost těchto informací podpořil i druhý svědek, mechanik letecké společnosti:

"Na úvod musím vysvětlit, že máme takovou dohodu s ostatními leteckými společnostmi ohledně servisu letadel. Pokud se stane, že u nás stojí letadlo jiné letecké společnosti, které má technickou poruchu, my ji odstraníme. Na oplátku, pokud má naše letadlo někde poruchu, tak se na to podívají oni.

Jednoho dne mě zavolali, abych zkontroloval letadlo druhé letecké společnosti. Dispečer mi nevěděl přesně popsat, o jaký druh problému se jedná. Po obhlídce jsem zjistil, že problém je ve splaškové systému, víte, ten systém potrubí, kam jde všechno z toalety a tak. Neměl jsem na výběr, jen se vplazit dovnitř a opravit to. Když jsem vešel do trupu, všiml jsem si, že něco není v pořádku. Bylo tam jaksi více nádrží, jak má normálně být. Nejprve jsem si myslel, že to změnil výrobce letadel, protože to už bylo dobrých 10 let, co jsem opravoval podobný model letadla. Všiml jsem si však, že ostatní nádrže nejsou napojeny na kanalizační systém. Pro jistotu jsem si podíval schéma letadla a zjistil jsem, že od výroby se tam žádné takové nádrže nemontují. Bylo zjevné, že tam byly dodělané. Tak jsem se rozhodl, že zjistím, kde ty všechny trubky vedou. Našel jsem něco jako kontrolní jednotku. Na první pohled to byla klasický řídící box, který se běžně dává do letadel, ale tento neměl žádné označení výrobce. Celý systém měl jednu velkou a dvě menší nádrže. Potrubí, které vedlo z nádrží byla jakási soustava několika menších trubek, které byly vyústěny na konci křídel. Takže mohu prohlásit, že jsem byl svědkem něčeho takového. Nevím přesně, co do těch nádrží dávají, ale vím, že to dělají. Ta kontrolní jednotka je pravděpodobně naprogramována tak, aby začala rozstřikovat látku po dosažení určité výšky. Rozprašují to z trysek v křídlech, takže pasažéři v letadle si pravděpodobně ničeho nevšimnou. "

Média mlčí

Jednou z nejpodivnějších věcí na celém případu je naprostá ignorace médii. Internetový vyhledávač Google obsahuje tisíce odkazů na různé stránky nebo diskusní fóra, kde se denně diskutuje o problematice chemtrails. Na serveru youtube můžeme najít stovky videomateriálu věnujících se jednotlivým případům spadajícím do této kategorie. MySpace, Facebook a další sociální sítě navštěvují miliony lidí, kteří se o ně zajímají a tuší, že něco není v pořádku. Nicméně, pokud si otevřete noviny, nebo pustíte televizi, nikde nenajdete jedinou zmínku o chemtrails. Dokonce i pár jednotlivců, kteří se odvážili kontaktovat příslušné autority, nedostalo žádnou odpověď. Aktivisté z Greenpeace jsou také ohledně této věci až podivuhodně potichu. Určitý zlom nastal až v roce 2010, kdy Discovery Channel odvysílal jednu část seriálu Best Evidence pod názvem Chemical Contrails, kde svá zjištění prezentuje žurnalista William Thomas, ale i několik dalších výzkumníků chemtrails.

Stanovisko skeptiků

Na druhé straně, skeptici tvrdí, že celý tento cirkus ohledně chemtrails je zbytečný. Podle nich, běžné kondenzační stopy po letadlech mohou mít různé formy a lidé je pak často chybně považují za něco jiného. Tvrdí, že i kdyby existovaly lidé, kteří stojí za touto konspirací, dýchají přece stejný vzduch, jako ostatní, tím pádem by škodili i sami sobě. Patrick Minns z Langleyho výzkumného střediska NASA tvrdí: "Kohokoliv, kdo se snaží tyto lidi přesvědčit o opaku a vyvrátit jejich tvrzení začnou označovat jako spoluúčastníka projektu. Všechny kondenzační stopy, které se formují na obloze do různých tvarů a konspirátoři je považují za zlo, jsou zcela přirozené", tvrdí výzkumník.

Ať jsou tedy neobvyklé čáry na obloze přirozené, nebo jsme sprejování jako škůdci, zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. A možná se to ani nikdy nedozvíme, nebo žeby přece?print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Online nabídka od Finep. Obytné komplexy nebo-li developerské projekty Praha jsou stále více oblíbené mezi Pražáky. Easy firma pro Vás má firmy na prodej a jsou to s.r.o., a.s., SE. Nabízíme výhodné a krásné nové byty Praha včetně luxusních a to i v novostavbách. Což jsou takzvané firmy na prodej nebo-li ready made společnosti. Vyberte si vysněný byt z některé novostavby v Praze.

Reklamní blok


© 2010 - 2012 - Tajemství.eu, jehož autorem je..., podléhá licenci Creative Commons 3.0.|Image: FreeDigitalPhotos.net

Kód a grafika - Tomáš Smetka | DesignFLOW